VELKOMMEN TIL SOLAGRATIA.DK

SOLA GRATIA er en event for alle, der ønsker at lovprise Gud og tage del i det kristne fællesskab. SOLA GRATIA er for alle fra 7. klasse og op. Der er ingen øvre aldersgrænse.

SOLA GRATIA hører under LM Nordsjælland, men er lavet med henblik på alle kirker og missionsretninger. Med SOLA GRATIA ønsker vi at skabe rammer for et socialt fællesskab blandt unge såvel som gamle, med Jesus Kristus den levende Guds søn, som centrum.

SOLA GRATIA begynder kl. 19.00-21.30 (afbrudt at en pause samt andagt el. vidnesbyrd). Entréen er gratis, men maden samt kage, sodavand, chips mv. koster et mindre beløb.

Det er vores ønske og håb, at SOLA GRATIA vil blive til velsignelse for mange samt føre til, at mennesker må møde evangeliet om syndernes forladelse.

Sola Gratia